Υπηρεσίες

Μέσα από την πολυετή εμπερία της στο χώρο της κατασκευής οικιακών συσκευών η ΜΑΒΗΛΕΚ έχει αναπτύξει μια ευρεία τεχνογνωσία παρέχοντας τη δυνατότητα της σχεδίασης, τεχνικής μελέτης & ανάπτυξης και τελικής κατασκευής των προιόντων της.

Με πιο απλά λόγια δημιουργούμε τις συσκευές μας από το Α έως το Ω!

Σήμερα οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της εταιρείας ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για πιο εξελιγμένα 3D σχέδια, καλούπια και μεθόδους προτυποποίησης. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΜΑΒΗΛΕΚ, απαρτιζόμενο από ένα team έμπειρων μηχανικών και τεχνίτων, είναι σε θέση συνεργαζόμενο με βιομηχανικούς σχεδιαστές να αναπτύξει οποιαδήποτε ιδέα των πελατών της αξιολογώντας την κατασκευασιμότητα και την ασφάλεια οποιουδήποτε σχεδίου.

Πιο συγκεκριμένα...

Πλήρης Σχεδίαση & Ανάπτυξη Προϊόντος

Η εμπειρία μας σε 3D CAD σχεδιασμό μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη νέων ή υπάρχοντων λύσεων, ώστε να επιτύχουμε καλύτερα και οικονομικότερα προϊόντα για τους πελάτες μας. Μέσα από 3D CAD σχέδια μπορούμε να προσομοιώσουμε τη διαδικασία συναρμολόγησης και να πάρουμε ασφαλή συμπεράσματα για την πιο αξιόπιστη διαδικασία. Χάριν αυτού, επιτυγχάνουμε βελτιστοποίηση του σχεδίου πριν από την κατασκευή πρωτοτύπου.
 

Προτυποποίηση

Σε όλα τα βήματα της ανάπτυξης προϊόντος, η αξιολόγηση του σχεδίου επιτυγχάνεται μέσα από μια ποικιλία μεθόδων προτυποποίησης. Η κατασκευή πρωτοτύπων χρησιμοποιείται εκτεταμένως για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα θα έχουν το αναμενόμενο design και απόδοση.

Σχεδίαση καλουπιών

Η τεχνογνωσία της ΜΑΒΗΛΕΚ στον τομέα αυτό είναι πολύ μεγάλη, καθώς η εταιρεία εξειδικεύεται σε κατασκευή μεταλλικών καλουπιών για πάνω από 18 χρόνια.

Οι μηχανικοί και τεχνίτες μας έχουν εκτεταμένη εμπειρία και δυνατότητες όχι μόνο στη μελέτη του προιόντος καθεαυτού, αλλά και στην εκτίμηση και ανάλυση των απαραίτητων καλουπιών, φτάνοντας στο σημείο να σχεδιάζουν πλήρως και εν μέρει να κατασκευάζουν περίπλοκους προοδευτικούς μηχανισμούς με διάφορες κατευθύνσεις κινήσεων, ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση κατά την παραγωγή.

Βοηθητικοί μηχανισμοί για τη συναρμολόγηση

Η συναρμολόγηση του προϊόντος τροφοδοτείται με τις απαραίτητες καλίμπρες, ώστε να διευκολύνεται η ανθρώπινη εργασία και να διασφαλίζεται η σταθερότητα και ποιότητα των διαδικασιών.

Η σχεδίαση & κατασκευή των καλίμπρων απαιτεί βαθιά γνώση αυτοματοποίησης και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο και προοδευτικό τομέα της εταιρείας, καθώς στον τομέα αυτό δεν παρέχεται συγκεκριμένη υποστήριξη από την αγορά.

Από την απλούστερη έως την πολυπλοκότερη συναρμολόγηση, οι άνθρωποι μας είναι ικανοί να δημιουργήσουν τα απαραίτητα εργαλεία, που θα βοηθήσουν την παραγωγή να επιτύχει σταθερή ποιότητα με τον οικονομικότερο τρόπο.

Από την κατασκευή των μεταλλικών μερών & των πλαστικών εξαρτημάτων έως την προεργασία, συναρμολόγηση και συσκευασία του τελικού προϊόντος, η εταιρεία μας εξυπηρετεί τους πελάτες της παρέχοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, πάντα έχοντας ως οδηγό τη διασφάλιση άριστης ποιότητας μέσω καλά εγκατεστημάτων συστημάτων διαχείρισης της (κατά ISO 9001:2008) και σταθερότητα των διαδικασιών παραγωγής.